+90 342 215 20 41
+90 532 246 06 68

ilk Yardım Eğitimi

 
İlk Yardım Mevzuatı
• İlk Yardım Yönetmeliği; işyeri çalışanlarının ilk yardım konusunda bilinçlendirilerek, kaza sonrası meydana gelebilecek sakatlık ve ölümleri azaltmak amacıyla, Sağlık Bakanlığınca çıkarılan, 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği, daha sonra revize edilmiş ve değişiklikle ilgili Yönetmelik, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
  
Yönetmelik kapsamında; ilk yardım eğitimi esasları, ilk yardım eğitim merkezlerinin açılış ve işleyiş kuralları, ilk yardım eğitimcisi ve eğitimci eğitmeni olmak için koşullar, işyeri çalışanlarından kaç kişinin ilk yardım eğitimi alması gerektiği, vb. hususlarla ilgili hükümler yer almaktadır
 
 
Temel/Standart İlk Yardım Eğitimi
Amaç:
Toplumun zarar görebilirlik kapasitelerinin azaltılmasına katkıda bulunmak ve ilk yardım eğitimleri ile toplumun doğru bilgi, beceri ve müdahaleleri yapmalarını sağlamaktır. 
 Hedef Kitle:(Başvuru)
Okuma yazma bilen 18 yaşını doldurmuş HERKES
Gerekli katılım için istenen evraklar; 1 adet resim ve kimlik fotokopisi. 

Süre:
Temel ilk yardım Eğitimi 16 saat
Standart İlk yardım Eğitimi 40 saat olarak uygulanır. 

Bu eğitimi almak ne faydalar sağlayacaktır.İşveren için sektörel anlamda yasal yükümlülüğü yerine getirmiş olacak olup,tüm uçuş personeli,ambulans şöförleri için ise zorunlu kılınmıştır.

Ücret:
İlk yardım Eğitimi ve Güncelleme/Yenileme eğitimlerine ilişkin eğitim ücretleri Bağlı bulunulan şehrin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir.Her şehirde eğitim ücretleri değişmektedir.Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan eğitim ücreti; 
Temel İlk Yardım Egitimi için 300,00 tl+Kdv dir.
Yenileme/Güncelleme egitimi için ise  150,00tl +kdv dir.
Temel/Standart İlk Yardım Yenileme Eğitimi
Amaç 
Temel veya Standart İlk Yardım Eğitimi almış ve güncelleme zamanı gelmiş olan kişilerin bilgilerinin ve becerilerinin güncellenmesidir. 

Hedef Kitle :
İlk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı olan, sertifika süresi dolmuş kişiler. (ilk yardımcı sertifika ve kimlik kartları geçerlilik süresi 3 yıldır)  
Süre:
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi 8 saat  Standar İlk Yardım Güncelleme Eğitimi 20 saat olarak uygulanır. 
Faaliyetler 
• İlk yardım eğitimci eğitimi almış gönüllü eğitimciler tarafından 2008 yılından itibaren ilk yardım güncelleme eğitimleri sürdürülmektedir.

İlk Yardım Eğitimci Eğitimi

Amaç:
İlk yardım eğitimi verecek olan eğiticilerin ilk yardım konusunda bilgi beceri tutum ve davranış değişikliği kazanarak ilk yardım eğitimlerini sürdürmektir. 
Hedef Kitle: Sağlık personeli 
Süre: 16 saat İlk yardım ve 24 saat Eğitim Becerileri 
Faaliyetler:
•  Standardizasyon çalışması yapılarak uluslararası kriterlere uygun olarak Eğitimci Kaynak Kitap, Eğitimci Rehber ve Temel İlk yardım El Kitabı hazırlanmıştır. 
• Hazırlanan kitaplar aracılığı ile üye ve çalışanlara İlk yardım Eğitimci Eğitimi programı verilmiştir. 

İlk Yardım Semineri

Amaç: Belirli bir konuda bilgi sahibi olmak isteyen kişi ya da kuruluşlara yönelik ilk yardımın önemini anlatmak amacıyla verilmektedir.   
Süre: En az 1 saat 
Faaliyetler:  İlk Yardım Eğitimcileri tarafından binlerce kişiye İlk yardımın öneminin anlatıldığı seminer düzenlenmiştir ve düzenlenmeye devam edilmektedir.