+90 342 215 20 41
+90 532 246 06 68

Yardımcı Sağlık Personeli Hizmetleri

 
 
6331 Sayılı "İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası" çerçevesinde, 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" e göre; işveren, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorundadır.


Diğer işyerlerinde;
  • Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
  • Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorundadır. Alanında uzman olan Sağlık Personelimizin sunduğu bazı hizmetler;


  • İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
  • İşçilerin sağlık ve kayıtlarını işe giriş /periyodik muayene formlarına yazmak,
  • İşyeri hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
  • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
  • İşçilerin sağlık eğitimlerinde görev almak.