+90 342 215 20 41
+90 532 246 06 68

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

 
6331 Sayılı "İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası" çerçevesinde, 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” e göre; işveren, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadır.


Diğer işyerlerinde;
 • Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
 • Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadır. İşyeri Hekimimizin sunduğu hizmetler;

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması,
 • İşyerinin sağlık açısından resmi denetimlere hazır bulundurulması,
 • Poliklinik hizmeti verilmesi ve SGK tarafından ödenen reçetelerin işyerinde düzenlenebilmesi,
 • İşe giriş muayenelerinin yapılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmaları,
 • Periyodik olarak yapılması gereken tahlillerin takibi, değerlendirilmesi ve tahlil sonuçlarının sağlık raporlarına işlenmesi,
 • Sağlık ve hijyen ile ilgili kontrollerin yapılması, çalışanlara bu konu ile ilgili eğitimlerin verilmesi,
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak.